Amálky stránky
Malá galerie zbytkù historie a souèasnosti Doupovských hor z let 1997 - 2007
www.doupov.zde.cz
logo-01

Prolog
Související odkazy
Spøíznìnecká galerie
Organizace sbìru dokumentù a pachatel alba: Amka
Chcete mi snad vyslat poštovního holuba?10
Grün 1998 Grün 2004 Grün 2004 Grün 2005
20
Grün 2004 Grün 1998 Grün 1998 Grün 1998
30
Grün 2005 Kottershof 1999 Kottershof 1999 soumraèno
40
Jokes 2004 Jokes 2004 Merzdorf 1998 Merzdorf 1998
50
Merzdorf 2005 Merzdorf 2005 Merzdorf 2005 Merzdorf 2005
60
stará cesta k martinovskému mlýnu 2005 Merzdorf 2005 Merzdorf mlýn 2005 mlýn Merzdorf 2005
70
mlýn Merzdorf 2005 Strហ(Warta) - u vlakového nádraží 2003 obývaná obec Kamenec u Korunní 2005 Okounov (Okenau) -skládka a výhled na Šumburk 2005
80
Geigenbach (Tunkau) 2004 Geigenbach (Tunkau) 2004 Geigenbach (Tunkau) 2004 Geigenbach (Tunkau) 2004
90
Melk 2004 Melk 2004 mostek u Geigenmühle (Melk) 2005 Melk 2005
100
støepy ze zahrad - Melk 2005 Melk 2005 Melk 2005 Melk 2005
110
Melk 2005 Melk 2005 - návesní rybníèek Melk 2004 nad Vojkovicemi (r. 2004 vrch ponièen smrští)
120
místo vyrytého srdce (Melk) 2003 Töltsch 2004 Töltsch 2004 Töltsch 2005
130
Töltsch 2005 narcisky v zahradách(Töltsch 2005) Töltsch 2005 Töltsch 2005
140
Töltsch 2005 Okenau 2004 Jokes 2004 kaple "U padlé Luciny" Korunní (Krondorf) 2004
150
Horn 2005 Horn 2005 Horn 2005 bei Horn 2005
160
Geigenmühle 2005 Geigenmühle 2005 Geigenmühle 2005 Geigenmühle 2005
170
Geigenmühle 2005 kaplièka u Geigenmühle 2005 Geigenmühle 2005 Geigenmühle 2005
171
Ketwa 2006 Ketwa 2006 Ketwa 2006 Humnitz 2005
172  
Humnitz 2005 Humnitz 2005 Humnitz 2005  


180
Plattenhof 2006 Plattenhof 2006 Plattenhof 2002 Plattenhof 2006
190
no comment no comment no comment no comment
200
Gross Spinnelsdorf 2006 Gross Spinnelsdorf 2006 Gross Spinnelsdorf 2006 Gross Spinnelsdorf 2005
200  
Rabenstein 1998 Winteritz - Lapidarium der untergangenen Orten, Kudlichwarte aus Legerberg 2006 Kadaòský Rohozec - nádraží 2006  
210
zwischen Prodlas,Horkau 2005 terèe pozorovatelna netradiènì 2005 pozorovatelna
220
Liesen 2005 Möllisch 2005 kaple (Möllisch 2005) Heinersdorf 2005
230
zahrady (Heinersdorf) 2005 Heinersdorf 2005 Heinersdorf 2005 Heinersdorf 2005
240    
Heinersdorf 2005 Heinersdorf 2005    
240
Horkau 2005 Horkau 2006 Horkau 2006 Horkau 2006
250
Horkau 2005 Horkau 2005 Horkau 2005 Horkau 2005
260
Horkau 2005 Redenitz 2006 Redenitz 2006 Redenitz 2005
260
Redenitz 2006 Redenitz 2006 studánka (Klein Spinnelsdorf) 2005 Klein Spinnelsdorf 2005
260
Klein Spinnelsdorf 2006 Klein Spinnelsdorf 2006 Klein Spinnelsdorf 2006 Klein Spinnelsdorf 2006
260
Leskau 2006 Westrun 2006 Westrun 2006 Westrun 2006
260  
Dohnau Jägerhaus 2006 Dohnau Jägerhaus 2006 Dohnau Jägerhaus 2006  
260
Weiden 2006 Weiden 2006 Weiden 2006 Weiden 2006
260
Weiden 2006 Weiden 2006 Langenau 2006 Langenau 2006
260
Langenau 2006 Langenau 2006 Langenau 2006, poslední zlatokopové ze Sudet Langenau 2006
260
Rosengarten 2006 Rosengarten 2006 Rodbern 2006 Rodbern 2006


270
Kreuzermühle 2000 Kreuzermühle 2000 Kreuzermühle 2000 Kreuzermühle 2000
280
Redenitz 2000 Goldberg 1998 Meckl 2004 Meckl 2004
290
Meckl 2004 Meckl 2004 Saar 2004 bei Saar 2004
300
Nad Mìtikalovem (Meckl) 2004 Welcome US Army 2004 Welcome US Army 2004 jednou v lese 2004
310
Hutberg 2004 Johannesberg 2004 Valeè (Waltsch) 2004 Valeè (Waltsch) 2004
320
Valeè (Waltsch) 2004 Valeè (Waltsch) 2004 Johannesberg 2004 Prokopsberg 2004
330
pozorovatelna 2004 Johannesberg 2004 Tesch 2005 Tesch 2005
340
Tesch 2005 Tesch 2005 Tesch 2005 Tesch 2005
260
barokní kostel Nejsv. Trojice - Verušièky (Kl. Werscheditz) 2006 staronová tradice - Týništì (Thönischen) 2006 kousek za Týništìm (Thönischen) 2006 mlhavé ráno 2006
260
Lochotin 2006 Lochotin 2006 Lochotin 2006 Lochotin 2006
260
Lochotin 2006 Lochotin 2006 Lochotin 2006 Lochotin 2006
260
Lochotin 2006 Lochotin 2006 Lochotin 2006 Lochotin 2006
260
Lochotin Mühle 2006 Lochotin Mühle 2006 Holeditz nach Assanierung 2006 Holeditz nach Assanierung 2006
260
Holeditz 2006 Kleimühle 2006 Kleimühle 2006 Kleimühle 2006
260
bei Tongaberg 2006 bei Tongaberg 2006 bei Tongaberg 2006 bei Tongaberg 2006
260  
Pirk 2006 Pirk 2006 Pirk 2006  


350
vzpomínky narudo 1997 vzpomínky narudo 1997 Oedtschloss 1998 všudypøítomné 1998
360
Duppau - Buchenkapelle 1998 Duppau 1998 Duppau 1998 Duppau 1998
370
Duppau 1998 Duppau - Marktplatz 2004 Duppau 2004 no comment 1998
380
no comment 1998 no comment 1998 no comment 1998 no comment 1998
390
no comment 1998 no comment 1998 no comment 2003 Welchau 1998
400
Korunní (Krondorf) 1998 Gokshäusel - Wickwitz 2004 zapomenuto 2002 zapomenuto 1998
410"
zapomenuto 1998 zapomenuto 2005 zapomenuto 2005 kaple (Totzau) 2006
420
Floriankapelle (Totzau) 1998 Floriankapelle(Totzau) 1998 Floriankapelle (Totzau) 1998 Floriankapelle (Totzau) 2006
430
Floriankapelle (Totzau) 2006 Lappersdorf - pomník padlým v I. s.v. 1998 Lappersdorf - pomník padlým v I. s.v. 2006 Lappersdorf 1998
440
Lappersdorf 1998 Lappersdorf 1998 Lappersdorf 1997 Lappersdorf 1998
260
Lappersdorf 2005 Lappersdorf 2005 Lappersdorf 2005 Lappersdorf 2006
260
Lappersdorf 2006 Lappersdorf 2006 Lappersdorf 2006 Lappersdorf 2006
260
Lappersdorf 2006 Lappersdorf 2006 Lappersdorf 2006 Mineralquelle Petersdorf 2006
450
jaro 1998 (Petersdorf) Petersdorf 2003 Petersdorf 2003 úvoz (Petersdorf 2004)
460
Wasserwerk Promuth 2005 Štichlùv mlýn u Andìlské hory 1998 pod Pustým zámkem 2000 Wasserwerk Promuth 2005
470
kaple (Totzau) 1998 kaple (Totzau) 1998 kaple (Totzau) 1998 kaple (Totzau) 1998
Zwetbau 1998 - ležící Zwetbau 2000 - stojící Zwetbau 2006 - opìt ležící Zwetbau 1998
Zwetbau 2006 Zwetbau 2005 Zwetbau 2005 Zwetbau 2005
Zwetbau 2006 Zwetbau 2006 Zwetbau 2006 Zwetbau 2006
480
Zwetbau 1998 Zwetbau 1998 Zwetbau 1998 Zwetbau 1996
490
Zwetbau 1998 Zwetbau 1998 Zwetbau 2005 Zwetbau 2005
480
Zwetbau 2006 Zwetbau 2006 Zwetbau 2005 Zwetbau 2005
500
na cestì (Hermersgrün-šroák) 1998 Sachsengrün 1998 Sachsengrün 1998 když kvetou šípky...2003
510
pernice skøítkù nad Dubinou (Eichenhof) 2004 Saar 2004 Olitzhaus 2005 Olitzhaus 2005
520
Olitzhaus 2005 Olitzhaus 2005 Olitzhaus 2005 Olitzhaus 2006
260
Mühldorf - Mühle 2005 Mühldorf - Mühle 2005 Mühldorf - Mühle 2005 Mühldorf - Mühle 2005
260  
Mühldorf 2005 Altdorf 2005 Altdorf 2005  
260
Hermersgrün 2005 Hermersgrün 2005 Hermersgrün 2005 Hermersgrün 2005
260
Hermersgrün 2005 Hermersgrün 2005 Jokes 2005 Wickwitz 2005
260  
Kyselka 2006 Kyselka 2006 Kyselka 2006  
260
Am Berge 2005 Am Berge 2005 Am Berge 2005 Am Berge 2005
260
Am Berge 2005 Am Berge 2005 Am Berge 2005 Am Berge 2005
260
Langgrün 2006 Langgrün 2006 Langgrün 2006 Langgrün 2006
260  
Langgrün 2006 nedaleko na jih - Bochov 2006 nedaleko na jih - Bochov 2006  
260
Hartmansgrün 2006 Hartmansgrün 2006 Hartmansgrün 2006 Hartmansgrün 2006
260
Marga 2005 Marga 2005 nad Margou 2005 zanedbaná kyselka Welchau 2005
260
Schönau 2006 Schönau 2006 Schönau 2006 Schönau 2006
260
Schönau 2006 zapomenuto 2006 Schönau 2006 Horní Tašovice 2006
260      
Horní Tašovice 2006      


Poslední aktualizace: jaro 2006